Talententest Leerlingen


Pagina: 1/12

EIGHT WAYS OF KNOWING MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE (TEST voor LEERLINGEN) 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
1. Als je feiten of woordjes moet onthouden dan… ...maak je er in jezelf een verhaal van. … zet je ze eerst in een logische volgorde. … maak je er tekeningen van of stel je ze voor in je hoofd. … schrijf je ze een aantal keer over. … maak je er rijmpjes of liedjes van. … maak je er een overzicht van. … leer je met iemand samen en overhoor je elkaar. … zet je ze op voorkeur, b.v. het leukste woord bovenaan.
2. Bij een ruzie … … win je het vaak met woorden (door sarcasme b.v. ). … bedenk je eerst een strategie om te winnen. … zie je in je hoofd wat je zou moeten doen (of had moeten doen). … maak je dreigende ge-baren en word je snel agressief. …praat, schreeuw, stomp, gebaar of beweeg je ritmisch. … zoek je troost bij huisdier of je maakt een lange wandeling … zorg je er vaak voor dat de partijen weer vrede sluiten. … sluit je je af voor de anderen en wil (kun) je een tijd niet met ze praten.
3. Als je iets moeilijks in elkaar moet zetten dan … … lees je eerst de handleiding door. … onderzoek je de onderdelen om uit te vinden hoe alles past. … bekijk je de tekeningen in de handleiding het eerst. … speel je net zo lang met de onderdelen totdat ze toevallig passen. … trommel je op tafel terwijl je nadenkt over hoe je het aan gaat pakken. … leg je eerst de onderdelen soort bij soort. … zoek je iemand met wie je het samen kunt proberen. … vraag je je eerst af welke onderdelen je wel, en welke je niet snapt.
4. Bij de verdeling van groepswerk kies jij het liefst… … het bedenken en schrijven van de tekst. … het rekenwerk en het maken van de tabellen en grafieken. … het verzorgen van de titelpagina en de illustraties. … het verzamelen van het materiaal (liefst d.m.v. praktisch onderzoek). … het maken van een lied voor de presentatie. … voor het ordenen van het materiaal en het maken van een overzicht. … om voor een goede taak-verdeling en voor goede samen-werking te zorgen. … om ervoor te zorgen dat het werk genoeg kwaliteit heeft.
5. Bij de organisatie van het schoolfeest zorg jij voor … … het schrijven van de aankondiging en het verslag voor de schoolkrant. … het uitrekenen en bijhouden van de kosten en de verkoop van de kaartjes. … het ontwerpen en maken van de affiches. … het maken en ophangen van de versiering. … het verzorgen van de muziek. … het versieren van de school met grote planten. … het organiseren van de vergaderingen en het bemannen van het schoolcafé. … het verzorgen van een rustige plek waar mensen kunnen uitblazen.
6. Jij houdt van spelletjes waarbij … … je iets met woorden moet doen, b.v. Scrabble, Boggle … je logisch moet denken, b.v. Cluedo of het detectivespel. … je iets met plaatjes moet doen of moet tekenen, b.v. Pictionary. … je moet bewegen of dingen moet maken, b.v. Hints. … je iets met muziek of tempo moet doen. … je categorieën moet maken, b.v. Mahjong of Rummycub. … je in koppels of speel en mag overleggen. … je iets over jezelf kunt leren.
7. Als cadeautje wil je graag … … een boek. … een schaakspel of ander denkspel. … een grote legpuzzel of een video. … iets voor mijn sportuitrusting. … kaartjes voor een muziek-optreden of CD. … een huisdier of een uitje naar de dierentuin. … een verrassingspartijtje met vrienden. … een dagboek of een boek over dromenuitleg.
8. Als onderwerp voor een werkstuk kies je… …het leven van een schrijver of dichter. …de ruimtevaart. …het werk van Vincent van Gogh of een andere schilder. …de invloed van sport op de gezondheid van jongeren. …het vergelijken van de muziek van verschillende muziekgroepen. …iets dat met het milieu te maken heeft, b.v. greenpeace. …wat mensen kunnen doen om elkaar beter te begrijpen. …mijn beste en slechtste ervaring van het afgelopen jaar.
9. Als je aan het leren bent … … zeg je de tekst hardop of in je hoofd. … bekijk je eerst de grote lijnen, b.v. de titels van de paragrafen. … bekijk je eerst alle plaatjes en illustraties. … moet je af en toe bewegen of loop je het liefst voortdurend. … maak je ritmische be-wegingen, tikt b.v. met je pen, je hebt vaak muziek aan. … zit je het liefst buiten of voor het raam. … werk je het liefst met iemand samen om de stof door te praten. … wil je niet gestoord worden, je kunt lang achtereen blijven leren.
10. Je beste vak is… …Nederlands of een van de talen. …Wisk. , natuurk. of scheikunde. …tekenen of kunstgeschiedenis. …lichamelijke oefening. …muziek. …biologie. …geschiedenis. …het vak dat ik het leukste vind.
11. In je vrije tijd houd je ervan om… …te lezen of te schrijven. …problemen op te lossen, b.v. breinkakers. …te tekenen of te schilderen. …te sporten of iets met je handen te maken. …te zingen of een instrument te bespelen. …de natuur in te gaan. …met vrienden om te gaan en te praten. …alleen te zijn om te denken of te dromen.

INSTRUCTIE BIJ HET SCOREFORMULIER MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE

 

Bij elke vraag die gesteld wordt, mag u vijf punten verdelen.

 

Als er maar één van de acht antwoorden helemaal bij u past, geeft u dat antwoord alle vijf punten, maar als er meer antwoorden zijn die wel bij u passen, moet u de vijf punten over die antwoorden verdelen.

U kunt dan bijvoorbeeld aan een antwoord drie punten geven en aan een ander antwoord twee punten.

Of misschien zijn er wel vijf antwoorden op de vraag die een beetje bij u passen. Dan zet u in vijf hokjes elk één punt.

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
Vraag 1                 
Vraag 2                 
Vraag 3                 
Vraag 4                 
Vraag 5                 
Vraag 6                 
Vraag 7                 
Vraag 8                 
Vraag 9                 
Vraag 10                
Vraag 11                
Totaal  
  
             

 

Tel nu per kolom het aantal punten dat je hebt uitgedeeld bij elkaar op.

Kijk bij de uitkomst welke intelligenties bij jou het sterkst ontwikkeld zijn.

 

UITKOMST VAN DE TEST

 

 
TEST
MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE
1 VERBAAL-LIGUISTISCH
2 LOGISCH –MATHEMATISCH
3 VISUEEL-RUIMTELIJK
4 LICHAMELIJK-KINESTHETISCH
5 MUZIEKAAL-RITMISCH
6 NATUUR EN MILIEU
7 INTER-PERSOONLIJK
8 INTRA-PERSOONLIJK

 

Eight ways of knowing Meervoudige Intelligentie Herberd Prinsen www.hpc.nu BRON: APS

 


Vrije tekst

Geen tekst beschikbaar